2020

Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy

projekt konkursowy - wyróżnienie I stopnia, współpraca arch. Wojciech Matuszewski

Polska

2020