2010

Gdańsk, budynek Fregata

projekt i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Polska

2010